Digitalno oko

Agencija za marketing i odnose s javnošću

Goce Delčeva br.31/8

16000 Leskovac, Srbija

Matični broj: 64146815

PIB: 109401297

Tekući račun:  200-2840260101026-20

Banka Poštanska štedionica, a.d. Beograd

E-mail: digitalnookole@gmail.com

Web site: digitalnooko.com

Kontakt: Ana Jovanović, PR 064 17 20 992

Milena Ražnjević, PR 062 83 28 943