Marketing


Uspešan marketing je najbolja ulaznica na tržište. On podrazumeva širok spektar alata kojima se gradi identitet, omogućava poslovni rast i efikasno utiče na krajnjeg korisnika, a sve u cilju poboljšanja poslovanja i profitabilnosti kompanije. Marketing je filozofija bazirana na razmišljanju o biznisu iz ugla potreba i zadovoljenja potrošača. Agencija Digitalno oko pruža vam sledeće usluge u oblasti marketinga:

  • Pisanje tekstova oglasa i promotivnih materijala
  • Koncepti medijskih događaja
  • Pisanje scenarija radijskih i TV spotova i reportaža
  • Izrada promotivnog video materijala